Regensburger Katalog plus Regensburger Katalog plus Bibliotheks Startseite
solr
SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Zurück zur Trefferliste

Mapka okolí Husince

Regensburger Katalog (1/1)

Speichern in:
 
Mapka okolí Husince

Quelle: Mistr Jan řečený Hus z Husince. - Václav Flajšhans
Umfang: 1 Kt.
Schlagwort: Husinec ; Umland ; Geschichtskarte
E-Book
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-ubr16048-0035-3
 
 • Exemplare
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=holding_tab
 • Services
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
 • mehr zum Titel
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
Titel des Aufsatzes: Mapka okolí Husince
Quelle: Mistr Jan řečený Hus z Husince. - Václav Flajšhans
Quelle: Ort/Jahr: V Praze, 1901
Quelle: Umfang: S. 16
Umfang: 1 Kt.
Sprache: Tschechisch
Andere Ausgabe : Elektronische Reproduktion
dessen Erscheinen: Regensburg : Universitätsbibliothek Regensburg, 2016
Schlagwort: Husinec ; Umland ; Geschichtskarte
Buchtyp: Karte
Erläuterung zu Volltext : kostenfrei
Volltext : https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-ubr16048-0035-3
Erläuterung zu Volltext : kostenfrei
Volltext : http://geoportost.ios-regensburg.de/map/BV043418716
Permalink: https://www.regensburger-katalog.de/s/ubrwios/de/2/1035/BV043418716