Regensburger Katalog plus Regensburger Katalog plus UB Regensburg Startseite
solr
SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Zurück zur Trefferliste

A szerbek aránya és száma Pest megyében 1941-ben

Regensburger Katalog (1/1)

Speichern in:
 

A szerbek aránya és száma Pest megyében 1941-ben

Ort: [Budapest]
Verlag: Szám-Térkép
Erscheinungsjahr: [2018]
Umfang: 2 Karten
Schlagwort: Ungarn ; Komitat Pest ; Serben ; Siedlung ; Geschichte 1941 ; Verbreitungskarte
E-Book
http://geoportost.ios-regensburg.de/map/BV044943397
 
 • Exemplare
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=holding_tab
 • Services
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
 • mehr zum Titel
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
Person: Bottlik, Zsolt [Kartograf]
Titel: A szerbek aránya és száma Pest megyében 1941-ben
Ort: [Budapest]
Verlag: Szám-Térkép
Erscheinungsjahr: [2018]
Umfang: 2 Karten
Umfang: Diagramme
Sprache: Ungarisch
Bemerkung: Maßstab in graphischer Form (km)
Register: Maßstab in graphischer Form (km)
Schlagwort: Ungarn ; Komitat Pest ; Serben ; Siedlung ; Geschichte 1941 ; Verbreitungskarte
Buchtyp: Karte
Erläuterung zu Volltext : kostenfrei
Volltext : http://geoportost.ios-regensburg.de/map/BV044943397
Permalink: https://www.regensburger-katalog.de/s/ubr/de/2/1035/BV044943397